Без рубрики

Իմ մասին

DSC03052

Ես Ռուբեն Թադևոսյանն եմ:

Ես լավ ընկեր եմ, որովհետև չեմ նեղացնում ընկերներիս:

Ես  հյուրընկալ եմ՝ ես սիրում եմ, երբ իմ ընկերը գալիս է մեր տուն:

Ես սիրում եմ սովորել, որովհետև առանց գիտելիք առաջ չեմ գնա, և այն  ոչ մեկն ինձանից չի գողանա:

Ես շատ եմ սիրում խաղալ թենիս և ֆուտբոլ /այս ամռանն եմ սովորել/:

Реклама
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

16.10.2018.

Դաս 25

Ամբողջ թվերի հանումը

Տեսական նյութ

Իմանալով, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի գումարումը`

դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես պիտի կատարվի նրանց հանումը։

Բերենք օրինակ.

 

(+12) – (+9) = (+12) + (–9) = +3,

(–11) – (–7) = (–11) + (+7) = –4,

(+5) – (+4) = (+5) + (–4) = +1

Այս օրինաչափությունը ճիշտ է ցանկացած երկու ամբողջ թվերի համար, ուստի մի ամբողջ թվից մեկ ուրիշ ամբողջ թիվ հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիին հակադիր թիվը։ Բերված կանոնից հետևում է, որ ամբողջ թվից զրո հանելիս ստացվում է նույն ամբողջ թիվը, իսկ զրոյից որևէ ամբողջ թիվ հանելիս ստացվում է հանելիին հակադիր թիվը:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Հաշվել

ա) 6 – 7,=-1

բ) –30 – 44,=14

գ) 12 – 9,=3

դ) 18 – 23,=-5

ե) –11 – 9,=-20

զ) 8 – 2,=6

է) –16 – 7,=-23

ը) 0 –16։=-16

2) Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=40

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=-50

ը) 82 – (–3):=85

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

 

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7), դ) 6 – (–2) >’ (–2) – 6։

Без рубрики

Մայրաթոռ և սուտը

Մենք չորեքշաբթի գնացինք Էջմիածին։ Մենք խոսեցինք Հովհաննես սարկավագի հետ։ Մենք հասկացանք, որ Աստված չի սիրում , երբ  մարդիկ խաբում են և սուտը ճիշտ չի լինում։Բոլորը ասացին , թե երբ և որտեղ ինչու խաբեցին։ Սուտի շհորհիվ կարելի է զրկվել ամենինչհից։ Հետո մենք գնացինք Մայր տաճար։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

15.10.2018

Դաս 24

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+12| – 4,=11

գ) 4 · |-3|– 3 · |–7| + 2,=-7

բ) |–2| + |–16| – 35,=-17

դ) 2· |–25|+ 3 · |+4| – 100=-48

2.Հաշվե՛ք.

ա) (–15) +(+16),=1

բ) (+18) + (–4),=14

գ) (–24) +(+11),=-13

դ) (+28) +(–18),=10

ե) (–56) + (+5),=-5

զ) (+28) + (–62),=-34

է) (–18) + (+17),=-1

ը) (+105) +(–60)=45

3 Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 2, b = 5.

ա) 3 ⋅ a — 5 ⋅ b,=-23

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3,=23.1/3

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b,=-2

դ) 95 ։ b + 49 ։ a,=19 49/2

ե) (a + 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4,=72

զ) (8a – 7) ⋅ (2b – 5)=1500

4.Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7, օրինակ՝ 6+(-7)= -1

գ) –30 – 44,=-74

ե) 12 – 9,=3

է) 18 – 23,=-5

բ) –11 – 9,=-20

դ) 8 – 2,=6

զ) –16 – 7,=-23

ը) 0 –16։=-16

5.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (35 – 17) – 20=-2

դ) (29 – 64) + 23=-12

է) (–39 +21) + 11,=-7
բ) (–43 +(-14) )– 32=-89

ե) (–30 +(- 21)) + 56=5

ը) (16 – 33)+( – 50)=-67

գ) (–74 + (-27))+( – 15)=-116

զ) (81 – 45) – 60=-24

թ) (–18 + 6) +39=27

6.Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |, =11

դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |=0
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=88

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=4

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=14

զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=2/5

ՄԱՅՐԵՆԻ

Притча о работе: Желание

Однажды к Учителю пришел человек и попросил научить его добиваться в жизни успеха.

Մեկ օր դասատուի  մոտեցավ մարդ և խնթրեց որ նա սովարացնի իրեն հասնել նպատակներին:

Мудрец заставил его залезть в бочку с водой и окунуться с головой.

Եղեսպակը ստիպեց իրան մտնել տակառ սառը ջրով և սուզվել ջրուր գլխաով:

Затем он изо всех сил удерживал его голову так, что тот не мог подняться.

Հետո ինքը իր բոլոր ուժերից պահում էր որ ինքը չեր կարում հելներ:

Наконец с огромным усилием он встал, преодолев сопротивление, и вздохнул.

Վերջապես նա դուր եկավ մեծ ուժով, հղթհարելով հակադիր ուժը, և հեվեց:

‘Что ты хотел, когда преодолевал моё сопротивление?’ — спросил мудрец.

Ինչ էիր ուզում երբ հաղթահարում էիր իմ ուժը-հարցրեց եղեսպակը

‘Дышать’ — ответил ученик. — А что еще?

Շնչել- պատասխանեց աշակերտը

— А что еще?

— Բա ել ինչ:

— Больше ничего.

— Ել բոչինչ:

— Вот это и есть сила единого желания.

— Այսա է միսնական երազանքը:

Сможешь так хотеть успеха, сможешь его достичь.

Կկարողանաս ուզել հաջողությանը, կկարողանաս հասնել նրան:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դաս 23

Դաս 23

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա,55t) |–3| + |+2| – 4=1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=-3

բ) |–28| + |–6| – 25=9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

այո

9

3)Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

երկրորդը՝ 30կգ

Առաջին՝ 45կգ

4) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3=1

2 ·|-10| – |–6| + 3=17

2 ·|+5| – |–6| + 3=7

2 ·|-6| – |–6| + 3= 9

2 ·|-1| – |–6| + 3= -1

2 ·|0| – |–6| + 3=-1

5) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) +(+16),=8

բ) (+17) + (–4),=13

գ) (–1) +(+1),=0

դ) (+20) +(–18),=2

ե) (–7) + (+5),=-2

զ) (+21) + (–6),=15

է) (–1) + (+7),=6

ը) (+15) +(–60)=-45

6.Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և ամենափոքր դրական ամբողջ թվի  գումարը:0
7) Գտե՛ք այն թիվը, որի`
ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի 2000, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի 265,

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի 2000, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի 1850:

8)Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
ստացվի հավասարություն.
ա) | -4 | = 4, գ) | 0 | = 0, ե) 6 · | -2 | – 2 = 10,
բ) 2 · | -4 | = 8, դ) – | -1 | = –1, զ) 8 · | 0 | = 0

9)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, +1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։ +1

10)Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

60km

Ֆոռմատ

Apple-ի լոգոյի պատմությունը

Նրա սիմվոլը սկզբում եղել է Իսահակ Նյուտոնը, ով նստած էր խնձորի ծառի տակ:

Apple-ի` բոլորին հայտնի այժմյան լոգոյի հեղինակն է Regis McKenna ընկերությունից Ռոբ Յանովը: Ստիվ Ջոբսի հետ առաջին հանդիպումից հետո Յանովը սկսեց ներդնել որպես լոգո խնձորի տարբերակը: Յանովն ինքը խոստովանել է, որ փչացրել է բազմաթիվ խնձորներ, նախքան ցանկալի արդյունք ստանալը: Նշանի վրա կարևոր է նրա ձևը, որը թելադրված է ոսկե ճշգրտությամբ: Այն չի փոխվել 1976 թ.-ից ի վեր, նույնիսկ 1998 թ.-ին, երբ որոշվեց խնձորը դարձնել միագույն և տալ ծավալ: Հավելենք, որ դիզայներ Յանովը կատարած աշխատանքի համար չի ստացել ոչ մի ցենտ:

 

ՄԱՅՐԵՆԻ

Ի՜նչ է ինձ անհագստացնում։

Ինձ անհագստացնում  է այն որ մարդիկ կմոռանան, երկիր պահպանելումասին որովհետև մարդիկ արդեն աղտոտում են մեր երկիրը։  Ինձ անհագստացնում  է նաև  այն որ մարդիկ ցույցեր են անում և շատերը վնասվում են և մահանում։ Ինձ անհագստացնում  է այն երկրները պատերազմ են անում մարդիկ են զոհվում։ Ինձ անհագստացնում  է իմ հազը որը շատ ուժեղա։ Ինձ անհագստացնում  է այն որ ես գիշերը նելիս ուժ չեմ հավաքում։ չ6

Без рубрики

Դաս 22

 

Ամբողջ թվերի գումարումը

Տեսական նյութ

Կանոն 1. Միեւնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի գումարը

գտնելու համար պետք է`

1. գումարել գումարելիների բացարձակ արժեքները,

2. ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների նշանը։

Օրինակ՝ +5+(+2)=+(5+2)=+7=7

-5+(-2)=-(5+2)=-7

Կանոն 2. տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի գումարը

գտնելու համար պետք է`

1. այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի

փոքրը,

2. ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի

բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Oրինակ՝ -6+(+4)=-(6-4)=-2

-6+(+7)=+(7-6)=+1=1:

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2),=9

գ) (+10) + (+15),=25

ե) (–17) + (–12),=-29

բ) (–18) + (–3),=-21

դ) (–21) + (–4),=-25

զ) (–29) + (–41)։=-70

 

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10 + 7 + (–3),=-6

գ) 7 +3 + (–4),= 6

ե) +23 + (–40) + 6=-

բ) –18, +11 եւ –10,

դ) +18, –27 եւ –5,

զ) –29, +40 եւ +30։

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։

4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) * + 8 = –1, դ) * + 7 = –11, է) 5 + * = 3,

բ) –3 + * = –6, ե) * + 2 = –10, ը) 25 + * = 20,

գ) –8 + * = –10, զ) * + 20 = 9, թ) –5 + * = –11։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5, գ) –11, –7 եւ –12, ե) –21, –3 եւ –18,

բ) –1, –20 եւ –8, դ) –6, –9 եւ –10, զ) –4, –15 եւ –25։

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի

տեսքով.

ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

7) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4), դ) (+15) + (–6), է) (–18) + (+7),

բ) (–11) + (+5), ե) (–8) + (+7), ը) (–21) + (+8),

գ) (–10) + (+3), զ) (+31) + (–10), թ) (+19) + (–12)։

8) Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ

անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ

 

հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

08.10.2018.

Դաս 21

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը․ Ամբողջ թվերի համեմատումն ըստ նրանց գրառման

Տեսական նյութ

Ամբողջ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա դասավորվում են զրոյից աջ եւ ձախ՝ նրանից տարբեր հեռավորությունների վրա։

Այն բնական թիվը, որը ցույց է տալիս, թե կոորդինատային ուղղի վրա զրոյից քանի միավոր հեռավորության վրա է գտնվում տվյալ ամբողջ թիվը, արժեք կամ մոդուլ։

Օրինակ՝ –4-ը, ինչպես եւ +4-ը գտնվում են զրոյից կոորդինատային ուղղի 4 միավոր հատվածի հավասար հեռավորության վրա։

Հետեւաբար –4 եւ +4 թվերի բացարձակ արժեքները հավասար են միեւնույն 4 բնական թվին։ z ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը նշանակվում է այսպես՝ |z|։

 

Օգտագործելով այդ նշանակումը՝ կարող ենք, օրինակ, գրել.

|–1| = 1, |0| = 0, |–7| = 7, |+8| = 8։

Այսպիսով,

1. z ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը չի կարող բացասական թիվ լինել. այն կա՛մ դրական է, կա՛մ հավասար է զրոյի |z| 0:

2. Եթե ամբողջ թիվը դրական է կամ հավասար է 0-ի (z 0),

ապա նրա բացարձակ արժեքը հավասար է այդ թվին |z| = z։

3. Եթե ամբողջ թիվը բացասական է (z&lt;0), ապա նրա բացարձակ

արժեքը հավասար է նրան հակադիր թվին |z| = –z։

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում

A|+5|=5, B |–9|=9, C |+2|, D |–20) կետերը։

2) Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.

– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

3)Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի

փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.

0, – 15, – 45, 10, – 30։

4) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|

բ) |– 50| + |– 4|

գ) |– 18| · |– 21|

դ) |21| – |6|

ե) |31| + |27|

զ) |44| : |– 4|

է) |– 3| – |– 1|

ը) |15| · |– 12|

թ) |– 210| : |– 15|

Լրացուցիչ(տանը)

5) Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,

ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

6) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն

ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3,

 

բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

7) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,

բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

8) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

9) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

10) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր

 

բացարձակ արժեքն ունեցողը։

ՄԱՅՐԵՆԻ

Գողացած բանը փոր չի կշտացնի

Հեքիաթը մեկ մարդու մասին է, որի որդին չեր կարում աշատանք գտնել, և նրաք գնացին աշխատանք փտրելու: Նրանք ոչինչ չկարողացան գտել, բայց ճամփին նրանք մոլորված եզ գթան և որոշեցին գողանալ: Հայրը թաքուն գնաց եզի փողը տվեց և կեավ հետ: Հայրը ուտելուց առաջ առաչարկեց իրենց վիզը չափել որ տեսնել թէ քանի անքամ նրանց վիզը հաստացավ: Հաց ուտելու ժամանակ տղան վախում էր, որ մեկը չգա ու ասի թէ իրանն է, իսկ հայրը հնգիստ ուտում էր: Երբ կերան և չափվեցին հայիր վիզը հաստացել էր երկու անքամ, իսկ տղայինը բարակել է երկու անգամ: Հայրը ասում է որ դու գողացած միս էիր ուտում և մտածում էիր որ հեսա մեկը կգա,իսկ ես վճարելեի և հանգիս ուտում էի:

Հեքիաթի իմասը այն է որ գողացածը խիխճն ու վախը չեն թողի ոգտագործես:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

05.10.2018. b

 1. Գտնել սխալը և կարմիր դարձնել

ա/  2 կմ = 1 կմ + 1 կմ 200 մ                      բ/ 2 կմ 350 մ + 645 մ = 3 կմ

8 կմ = 3 կմ + 4 կմ 900 մ                               7 կմ 550 մ + 3 կմ 500 մ = 10 կմ

6 մ = 4 մ + 2 մ 50 սմ                                    2 մ 25 սմ + 74 սմ = 3 մ

12 սմ = 2 սմ + 10 սմ 6 մմ                            2 սմ 2 մմ + 12 սմ 7 մմ = 15

14 դմ = 4 դմ + 10 դմ 7 սմ                            2 մ 7 դմ + 15 մ 7 դմ = 18 մ

 1. Գտնել սխալը և կարմիր դարձնել

ա/   5 կգ 600 գ = 6 կգ 500 գ                     բ/ 23 կմ 30 մ = 30 կմ 23 մ

12 տ 40 կգ > 12 տ 4 ց                           12 դմ 5 սմ > 10 դմ 8 սմ

11 ց 65 կգ < 1 տ 70 կգ                           3 մ 24 սմ  = 2 մ 3 դմ

 1. Ինչպե՞ս հեշտ հաշվել

ա/ 7 x 60 x 5=(5×7)x60=2100                  բ/  6 x 40 x 5                    գ/ 5 x 4 x 5 x 4 x 5 x 4

172 x (2 x 5) =1720                       5 x 20 x 314                   6 x 5 x 6 x 5 x 6 x 5

(60 x 50) x 90                    70 x 50 x 40                    2 x 4 x 3 x 2 + 6 x 7 x 5 x 2

 1. Ինչպե՞ս հեշտ հաշվել

ա/ 8 + 56 + 12                                         բ/  24 + 48 + 6

240 + 60 + 248                                         80 + 320 + 332

247 + 950 + 50                                         170 + 30 + 193

98 + 998 + 9998 + 2 + 2 + 2                     99 + 999 + 9999 + 1 + 1 + 1

7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13                    17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23

 1. Հաշվիր` օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից

000000

A –ից D ճանապարհի երկարությունը

B –ից E ճանապարհի երկարությունը

A –ից E ճանապարհի երկարությունը

AB – ն արդյո՞ք հավասար է DC -ին:

AC – ն արդյո՞ք հավասար է CA -ին:

AB – ն արդյո՞ք հավասար է DE -ին:

CE – ն արդյո՞ք հավասար է EC -ին:

 1. Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է:
 1. Երեք արկղում միասին կա 135 կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում`12 կգ ավելի, քան երրորդում:  Որքա ՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:
 1. 440 ուղևորի համար նախատեսված Բոինգ – 777 ինքնաթիռն ունի երեք սրահ: Երկրորդ սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են առաջինից:  Երրորդ սրահի նստատեղերը  8-ով ավելի են առաջինից:  Որքա ՞ն նստատեղ կա այդ ինքնաթիռի յուրաքանչյուր սրահում:
 1. Եթե մտապահած թիվը 5 անգամ փոքրացնեմ, իսկ ստացվածը 5 –ով փոքրացնեմ, ապա կաստացվի 65 : Ի ՞նչ թիվ եմ մտքումս պահել:
 1. Եթե անհայտ թվին նրա կրկնապատիկը ավելացնենք, 4575 կստացվի: Ո ՞րն է անհայտ թիվը:
 2. Հնարավո՞ր է նման բան

111

ՄԱՅՐԵՆԻ

Սու՞տ, թե՞ ճշմարտություն:

Սուտը այն է, որ մարդ ուզում է թաքցնել ինչ-որ բան և չի ուզում որ ուիշը իմանա,

ուզում է ինչ-որ բան գողանալ, կամ ինքը անում է այն, ինչ չի կարելի անել։

Ճշմարտությունն այն է, որ մարդ բոլորին ճիշտն է ասում, այն ինչ գտնում է,

հետ է վերադարձնում և միշտ այն է անում, ինչ կարելի է անել։

Նրանք իրար հակառակնեն, բայց դուք պետք է  որոշեք՝  սու՞տ, թե՞ ճշմարտություն:

English

05.10.2018

39, ex. 1

A.

1) Antonio’s father is Canadian but his mother is Italian.
2) We live in Rochester now, but my brother and I don’t like our school.
3) A: Hello, my name’s Christine.
What’s your name?
B: Hi, I’m Caroline.
4) Karen’s got a really nice sister. Her name’s Patrica.
5) Jackie and Nigel live in Canterbury now, but their sons are still in London.

B.

1) He studies Polish at school.
2) She speaks English and Italian.
3) We watch TV at the weekend.
4) He finishes his homework before tea.
5) My friend goes to jazz dance classes.
6) They listen to music in their room.

C.

1) There are over 300 museums in London.
2) There’s a great market in Camden.
3) There are river bout tours every day.
4) Is there a post office in Oxford Street?
5) Are there any parks in London?
6) Are there any good shops in Coven Garden?

ex. 2

A.

Numbers
Fifty,

twenty-one,

fourteen,

thirteen,

seventy,

eight,

two,

thirty.

Family
Son,

parents,

aunt,

father,

daughter,

cousin,

uncle,

mother.

Places in towns
Supermarket,

chemist,

railway station,

bookshop,

post office,

newsagent,

library.

 

B.

1) 67-sixty-seven
2) 1000-thousand
3) 84-eighty-four
4) 13-thirteen
5) 19-nineteen
6) 100-one hundred

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

04.10.2018

Աշխատանք

1) Գրե՛ք եւ ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.
ա) –8,              գ)+3,           ե) –200,            է) –32,
-(-8)                   -(3)                 +200                +32
բ) –11,      դ) +18,             զ) +137,               ը) –41։

-(-11)           + (-18)        + ( -137 )         — (- 41)

2) Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է թիվը, եթե նրա հակադիր թիվը՝
ա) դրական է,           բ) բացասական է,            գ) հավասար է զրոյի։
բացասական            դրական                               0
3. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում
հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-35) = 35, բ) –  (-81)= 81, գ) – (-44) = –44, դ) –(-125)  = –125։

4.Հետեւյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.

 

ա) – (–63) = 63,

բ) – (+45) = –45,զ) –27 = – (+27)։

5.Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին,
+11
բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։
-17
6) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
արտահայտության արժեքները.
ա) – (-8)=8 ,
-(-69)=69
բ) – (– (-21)=-21։
-(-(-8)=-

Դավիթի և Ռուբենի աշխատանքը։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

03,10,2018

Դաս 19 —Կոորդինատային ուղիղ

Տեսական նյութ

Ուղղի վրա կետի դիրքը հաշվման O սկզբնակետի նկատմամբ որոշելու համար բավական չէ իմանալ նրա հեռավորությունը O կետից: Պետք է նշել նաև, թե նա կետի ո՞ր կողմում է գտնվում: Ամենից հաճախ այդպիսի ուղիղը պատկերում են հորիզոնական դիրքով: Ստացվում է սանդղակ, որը պատկերված է նկարում:
Սովորաբար սանդղակի այն կետերը, որոնք գտնվում են O սկզբնակետից աջ գրվում են 1, 2, 3,… : O սկզբնակետից ձախ գտնվող կետերը գրվում են -1, -2, -3,… , որոնց կարդում են համապատասխանաբար <<-1>> մինուս մեկ<<-2>>մինուս երկու.. :
O կետից դեպի աջ գտնվող թվերը կոչվում են դրական (օրինակ` 1,7, 9.5), իսկ դեպի ձախ` բացասական (օրինակ` -2, -4, -7.9): Երբեմն դրական թվերը գրում են <<պլյուս>> նշանով. +1, +7, +9.5: +1=1, +7=7 :
 Հաշվման O սկզբնակետը 0 թիվն է, որը ոչ դրական թիվ է, ոչ էլ բացասական: Այն կոորդինատային ուղղի դրական թվերը բաժանում է բացասականներից: Ուղղի վրա կետի դիրքը ցույց տվող թիվը անվանում են այդ կետի կոորդինատ:
 
 
A կետն ունի -2 կոորդինատը: Գրում են այսպես` A(-2), B(-1), C(1.5): Ուղիղ գիծը` նրա վրա ընտրված հաշվման սկզբնակետով, միավոր հատվածով և ուղղությամբ, անվանում են կոորդինատային ուղիղ:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

 

1) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ գրառումները.
A –7, B 8, C –4, D 21, E –50, F –100։
2) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝
ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրա-
կան ուղղությամբ, +3
բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։ -5
3) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում
հետևյալ թվերի միջև.
ա) 2, բ) 3, գ) 7:
4) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից
քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս
կոորդինատն է՝
ա) 5, բ) 3, գ) 7, դ) 14։
Լրացուցիչ(տանը)
5) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7),
C(–6)ձախ, D (+1)աջ, E (+8)աջ, F (–5)ձախ, G (–4)ձախ կետերը:
6) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10
թվերին համապատասխանող կետերը։
7) Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8),
F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից
աջ։
8) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք
նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

9.Որո՞նք են ամենամեծ եւ ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ

թվերը։
10.Գրեք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը  –5-ն է։

11.Համեմատե՛ք թվերը.
ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,
բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

12.Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր

գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։